Ghana

Ghana

W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją „Start from Ghana Foundation”. Fundacja ta zrodziła się w 2016 r. z potrzeby serca i przejęcia sytuacją kobiet w niewielkiej wiosce Duadze na południu Ghany z inicjatywy Moniki Quarcoo – pedagożki, terapeutki, działaczki społecznej, a obecnie także królowej wioski.

W 2013 roku, zanim zaczęła istnieć fundacja, Monika zainicjowała projekt budowy przedszkola im. Janusza Korczaka. Miał on na celu wspomóc kobiety pracujące w trudnych warunkach wraz z dziećmi na farmie oleju palmowego. Monika zmobilizowała lokalną społeczność i przy współpracy z władzami i mieszkańcami wioski w przeciągu kilku miesięcy zbudowała przedszkole dla dzieci z Duadze. Obecnie przedszkole im. Janusza Korczaka prowadzi zajęcia dla blisko 70 dzieci pomiędzy 2-5 rokiem życia, zaś popołudniami pracownię dla młodzieży. Zatrudnia siedmiu nauczycieli, mieszkańców wioski.

Projekt był możliwy dzięki zaangażowaniu rzeszy przyjaciół. W ramach uznania zasług mieszkańcy wioski nadali Monice tytuł królowej oraz specjalne imię: Nketesaihemaa Obahemaa Nana Afua Mborwa 1st (Królowa Rozwoju I Opiekunka Dzieci).

Duadze to wioska na południu Ghany, licząca ok. 1000 mieszkańców. Główne zajęcia mieszkańców to uprawa rolna i produkcja oleju palmowego. Ok. 30% kobiet między 30-45 r.ż. jest niepiśmienna i nie potrafi czytać. Dzieci między 5 a 16 rokiem życia objęte są obowiązkiem szkolnym. Edukacja jest bezpłatna, ale poziom kształcenia jest niski. Szkoły rządowe są zazwyczaj przeludnione – często w jednej klasie, prowizorycznie przedzielonej, uczą się równolegle 2 klasy, liczące łącznie ok. 100 uczniów. Zakup podstawowego wyposażenia szkolnego stanowi duży problem dla rodzin ze wsi. Brakuje pomocy edukacyjnych. Po ukończeniu szkoły dzieci z terenów wiejskich zazwyczaj nie mają możliwości dalszego kształcenia i zdobycia zawodu.

Ponieważ misja Fundacji jest nam bliska, postanowiliśmy połączyć siły. W tym roku udało nam się już wysłać paczkę z artykułami papierniczymi i plecakami dla dzieci, które zaczynały naukę. Planujemy kolejne akcje, o których będziemy na bieżąco informować.