Kontakt

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Berka Joselewicza 28
31-031 Kraków

KRS: 0000423202

Tel. 12 265 65 53
email: kontakt@dalekowiecej.pl
facebook: StowarzyszenieDalekoWiecej

Nr konta bankowego:
Stowarzyszenie Daleko Więcej
96 1750 0012 0000 0000 3112 1213