top of page

O Organizatorach

2.jpeg

Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Z wykształcenia politolog, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 2003 roku, początkowo w Wydziale Spraw Administracyjnych, a następnie w Wydziale Skarbu.

Jej hobby to dalekie podróże i dobra książka.

Logo_Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej_H

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

DW_kolor.jpg

Stowarzyszenie Daleko Więcej

Czyli My :)

Więcej o nas i naszych działaniach na pozostałych stronach. A o tym, kto za tym wszystkim stoi można przeczytać tutaj.

Logo Krakow_C_rgb.jpg
Get Involved: Get Involved
bottom of page