top of page

Jak można się zaangażować

Zachęcamy do objęcia opieką  konkretnego dziecka i pokrycia kosztów rozwoju jego talentu (koszt rocznego kursu, warsztatu szkoleniowego bądź innej formy rozwoju najbardziej odpowiedniej dla danego dziecka). Po indywidualnych konsultacjach określających wysokość potrzebnej kwoty, pieniądze w formie darowizny należy przesłać na specjalne konto projektu Mecenas Dziecięcych Talentów ze wskazaniem na dziecko, któremu chcemy  pomóc.

Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia.

Wpłaty można dokonywać na konto 21 1600 1462 1895 1259 9000 0006 (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

CO OFERUJEMY MECENASOM?

W szczególny sposób chcemy podziękować naszym Mecenasom poprzez zaprezentowanie ich sylwetek jako godny naśladowania przykład odpowiedzialności społecznej.

Oferujemy możliwość zaprezentowania swojej firmy/nazwiska wśród darczyńców projektu Mecenas Dziecięcych Talentów w następujących miejscach:

 

Osobom oraz firmom, które przekazując pieniądze dla dzieci chcą zachować pełną anonimowość zapewniamy dyskrecję.

 

Dodatkowo gwarantujemy:

  • przekazanie dokumentacji rozwoju talentu Mecenasom, którzy wzięli w opiekę dziecko oraz potwierdzenie wykorzystania przekazanych funduszy w odpowiedni sposób;

  • zaproszenie na imprezy towarzyszące projektowi,

  • pisemne podziękowania za włączenie się w projekt złożone na ręce darczyńców od władz Miasta

​MOŻLIWOŚCI PROMOCYJNE PROJEKTU

Jak można się zaangażować: About Us

Kontakt

Osoby chcące pomóc młodym talentom prosimy o kontakt:

Jak można się zaangażować: Quote
bottom of page