top of page

Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3

Nasze Stowarzyszenie prowadzi Klub Rodziców od września 2016 roku. Początkowo tylko raz w tygodniu przez kilka godzin dziennie, a od września 2017 roku już jako stacjonarny Klub czynny od poniedziałku do piątku przynajmniej 4 godzinny dziennie. Od 1 września do 31 grudnia 2017 Klub prowadzony był jako projekt realizowany we współpracy z Gminą Miejską Kraków. Ponieważ spotkania i zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wiele osób wyrażało pragnienie, by Klub dalej działał, postanowiliśmy że od stycznia 2018 roku będziemy kontynuować nasze działania. Aby móc oferować większość dotychczasowych zajęć, w styczniu pobierana była opłata w wysokości 10zł za jedne zajęcia. 

W lutym udało nam się otrzymać wsparcie w ramach projektu Małe Granty, dzięki czemu działalność Klubu Rodziców ponownie była współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków i wszystkie zajęcia były bezpłatne. 

Od 1 marca 2018 roku Klub Rodziców znów był realizowany we współpracy z Gminą Miejską Kraków jako projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Stowarzyszenie startowało do otwartego konkursu ofert rozpisanego przez Miasto i jako jedna z trzech organizacji otrzymało dofinansowanie na okres od 1 marca 2018 roku do 31 kwietnia 2019 roku. Ten czas minął bardzo szybko! A ponieważ Klub cieszył się dużą popularnością postanowiliśmy ponownie wystartować do konkursu, aby móc dalej działać. Tym razem napisaliśmy dwie oferty - jedną dla Klubu na Berka, a drugą dla Klubu w dzielnicy Bronowice, gdzie chcieliśmy rozpocząć działalność razem z deweloperem, który buduje tam osiedle i chce stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców, w którym znajdzie się również Klub Rodziców. I tym razem się udało! Od 6 maja działamy w dwóch Klubach - na Berka oraz na Osiedlu Wizjonerów.


Naszym celem jest prowadzenie  miejsc przyjaznych dzieciom i ich opiekunom, ich integracji i wymiany doświadczeń. Zależy nam, aby Kluby były miejscem zachęty, wsparcia, ale także rozwoju. Chcemy wzmacniać rodziny, budować ich wartość oraz być pomocą w trudnych sytuacjach, w miarę potrzeb służąc też radą, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej pomocy i kierując do odpowiednich instytucji. 

Naszym pragnieniem jest, aby zarówno dzieci jak i ich rodzice i opiekunowie czuli się u nas jak w domu!

Kluby: Get Involved
Krakow City Logo
Kluby: Tytuł
bottom of page