Mecenas Dziecięcych Talentów

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.


Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

W bieżącym roku szkolnym pod naszymi skrzydłami znalazła się także dwójka nowych dzieci - Marta oraz Natalia. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Regulamin programu można przeczytać tutaj.

27368858_1618908941537416_14765190169706
Women Holding Hands
Zrzut ekranu 2019-05-27 o 12.21.49.png
Zrzut ekranu 2019-05-27 o 12.23.54.png
 

Kontakt

Osoby chcące pomóc młodym talentom prosimy o kontakt:

 

©2019 by Stowarzyszenie Daleko Więcej. Proudly created with Wix.com