top of page
Krakow City Logo
Logo_Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej_H

Mecenas Dziecięcych Talentów

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.

 

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

W bieżącym roku szkolnym obchodzimy jubileusz, ponieważ jest to już X edycja programu Mecenas Dziecięcych Talentów. W tym roku mamy również szczególnie liczną grupę podopiecznych, gdyż naszymi skrzydłami znajduje się 23 dzieci. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Regulamin programu można przeczytać tutaj.

MDT: Programs

Kontakt

Osoby chcące pomóc młodym talentom prosimy o kontakt:

MDT: Quote
bottom of page