top of page

Pracownia Piastów 22

Pracownia Piastów 22 to pierwsze takie miejsce na mapie Krakowa. Stowarzyszenie Daleko Więcej wraz z Miastem Kraków otwiera przestrzeń dla młodych ludzi w wieku 13-26 lat, a także rodziców z dziećmi do lat 3. 

 

Wierzymy, że Pracownia będzie miejscem, w którym młodzi ludzie znajdą przestrzeń do pobycia samemu, spotkania się ze znajomymi, wymiany doświadczeń, myśli oraz uzyskania wsparcia dla swoich pasji i zainteresowań. Będziemy starali się stworzyć przyjazne warunki, w których młodzież będzie czuła się swobodnie i będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością społeczną i obywatelską. Naszym celem jest, by przestrzeń Pracowni była bezpiecznym miejscem oferującym nie tylko ciekawe zajęcia, ale również wsparcie, pomoc, zrozumienie i możliwość rozmowy. 

 

W ramach działań na rzecz rodziców z małymi dziećmi pragniemy stworzyć przyjazne miejsce dla rodzin oraz osób oczekujących na potomstwo. Miejsce, w którym będzie można dzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z opieką i wychowaniem dzieci. Będziemy organizować spotkania i warsztaty, pomagające w rozwoju i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, a także zajęcia rozwijające różne umiejętności i zainteresowania zarówno dzieci jak i rodziców. Chcemy stworzyć taką przestrzeń, która nie tylko będzie przyjazna dla dzieci i ich opiekunów, ale również będzie sprzyjać ich integracji, wymianie doświadczeń, wzajemnemu wsparciu i rozwojowi.

Aktualne informacje o działaniach dla rodziców z małymi dziećmi znajdują się w zakładce Strefa Rodziców a o działaniach dla młodzieży w zakładce Strefa Młodych.

Można do nas pisać: pracownia@dalekowiecej.pl i znajdziecie nas też na Facebooku

 Tutaj można znaleźć Regulamin Pracowni Piastów 22, a tutaj Regulamin postępowania w związku z pandemią. 

Krakow City Logo
Krakow City Logo
bottom of page